برگزاری مسابقه امتیازی دی ماه با عنوان "پیروزی انقلاب اسلامی"


تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۶

برگزاری مسابقه امتیازی دی ماه با عنوان "پیروزی انقلاب اسلامی"

زمان اعلام نتایج این مسابقه مصادف با سالروز پیروزی انقلاب اسلامی خواهد بود، به همین خاطر به میمنت این روز مبارک عنوان مسابقه امتیازی این دوره را "پیروزی انقلاب اسلامی" انتخاب کرده ایم.

در این دوره به 5 کاربر برترکه بیشترین امتیاز را در این بازه مشخص کسب کرده باشند جوایزی به ارزش یک میلیون پانصد هزار ریال به شرح ذیل اهداء خواهد شد:- برنده اول پانصد هزار ریال

- برنده دوم چهارصد هزار ریال

- برنده سوم سیصد هزار ریال

- برنده چهارم دویست هزار ریال

- برنده پنج یکصد هزار ریال

به امید موفقیت روز افزون ایرانیان در تمام دنیا