اخبارظریف مصور

مراسم قرعه کشی ۲۶ اسفند ۱۳۹۴- تافتینگ ظریف مصور

خلاصه مراسم قرعه کشی یک دستگاه خودرو پراید ، یک دستگاه فکس و یک دستگاه چرخ دور دوز ۲۶ اسفندماه...

نتیجه قرعه کشی جشنواره بزرگ تافتینگ ظریف مصور چهل و یکمین ۱۳۹۴/۱۲/۲۵

جشنواره بزرگ تافتینگ ظریف مصور چهل و یکمین قرعه کشی ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ – یک دستگاه فکس حاج علی...

نتیجه قرعه کشی جشنواره بزرگ تافتینگ ظریف مصور – سه دستگاه فکس و سه دستگاه چرخ دوردوز

جشنواره بزرگ تافتینگ ظریف مصور بیست و هفتمین ، بیست و هشتمین و بیست و نهمین قرعه کشی...

هفدهمین قرعه کشی ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ – یک دستگاه چرخ دوردوز

جشنواره بزرگ تافتینگ ظریف مصور ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ آقای سعید حسینی از بانه برنده یک دستگاه چرخ دوردوز

قرعه کشی جشنواره بزرگ تافتینگ ظریف مصور

جشنواره بزرگ تافتینگ ظریف مصور ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ آقای تقی خدایی تهرانی از تیران برنده یک دستگاه چرخ...

قرعه کشی جشنواره بزرگ تافتینگ ظریف مصور

جشنواره بزرگ تافتینگ ظریف مصور ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ آقای محمد جواد جلالی از دلیجان برنده یک دستگاه چرخ...آرشیو اخبار

از من بپرس؟

دانلود نرم افزار اندروید

کانال تلگرام