اسامی برگزیدگان مسابقه کتابخوانی گلستان یازدهم اعلام شد


تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

اسامی برگزیدگان مسابقه کتابخوانی گلستان یازدهم اعلام شد

به گزارش سرویس بسیج فرهنگیان خبرگزاری بسیج، علیرضا رحمان زاده مدیر فرهنگی اجتماعی گفت: اسامی 28 نفر از برگزیدگان مسابقه کتابخوانی گلستان یازدهم اعلام شد.رحمان زاده ضمن تشکر از همه عزیزانی که در این مسابقه شرکت نمودند افزود: در این مرحله اسامی 28 نفر برگزیده از بین 2000نفری  که در مسابقه کتابخوانی شرکت کردند اعلام می شود.رحمان زاده در پایان گفت: با افراد برگزیده تماس گرفته خواهد شد و نحوه پرداخت هدایا به ایشان اعلام می گردد.اسمامی برگزیدگان مسابقه کتابخوانی مجازی " گلستان یازدهم " به ترتیب به شرح ذیل میباشد.نام خانوادگینامردیفاکبریمحمدعلی شهبازیمهدی روح پورپریا شایان نسبوحید مهرینگار رضائیمحمدرضا بزرگیحسنعلی خیمه کبودنیلوفر کردستانیآرمان رستمی گرجاییزهرا احمدیایرج زاده ناظرابراهیم غفارزادهکبری نوروزیعلی نصرالهیپرنیان فسایی قطب ابادیزهرا اکبری پورامیر خشوعیمحمد عقيليناهيده مجیدیحمیده زینلیسمیه معینیمیلاد پوررحیمیگلزار حسین زادهمنیزه جعفریفاطمه دیباییامیر مجیدیلیلا شیریرخشندهمنبعمطالب مرتبط

 مسابقه کتابخوانی «میهمانی امام» برگزار می‌شود

مسابقه کتابخوانی «میهمانی امام» برگزار می‌شود


مشاهده خبر
اسامی برندگان مسابقه کتابخوانی(( فاطمه فاطمه است))در گرمه اعلام شد.

اسامی برندگان مسابقه کتابخوانی(( فاطمه فاطمه است))در گرمه اعلام شد.


مشاهده خبر
مسابقه کتابخوانی از کتاب ارزشمند توحید مفضل برگزار شد

مسابقه کتابخوانی از کتاب ارزشمند توحید مفضل برگزار شد


مشاهده خبر
برگزاری مراسم مسابقه کتابخوانی با تقدیم کتاب

برگزاری مراسم مسابقه کتابخوانی با تقدیم کتاب


مشاهده خبر