شرحی از سنت ریشه دار کتابخوانی در مکتب خانه های ایران


تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

 شرحی از سنت ریشه دار کتابخوانی در مکتب خانه های ایران

موضوع کتاب و کتاب خوانی از دیرباز در زندگی روزمره ایرانیان جایگاه ویژه و مهمی داشت و کودکان ایرانی از همان ابتدای سنین رشد کتابهایی ماند قرآن و دیوان حافظ را در خانه خود می دیدند. آن دسته از کودکانی که به مکتب خانه می رفتند در کنار آموزش قرآن و سایر آموزشهای مکتب خانه، ملزم به تهیه کتابهایی برای خواندن و در برخی از موارد برای ازبر کردن بودند. در برخی از شهرهای ایران از جمله سیرجان کرمان، ملا علاوه بر آموزش قرآن در ساعات تفریح برای بچه ها کتابهای قصه می خواند یا فال گرفتن و خواندن شعرهای حافظ را به آنها می آموخت. کتابهایی که در مکتب خانه ها توسط ملا خوانده می شد کتاب امیرارسلان نامدار ، حسین کرد شبستری و از قبیل بود. بعضی از ملاها، شاهنامه و دیوان حافظ را می خواندند و می آموختند.برگزفته از کافه تاریخمنبع:مهری موید محسنی، فرهنگ عامیانه سیرجان، کرمان، مرکز کرمان شناسی، 1381 ، ص 43مطالب مرتبط

بررسی کتاب «ماتیلدا» در کتابخوانی دسته‌جمعی نوجوانان

بررسی کتاب «ماتیلدا» در کتابخوانی دسته‌جمعی نوجوانان


مشاهده خبر
کتابخوانی با هدف کاهش آسیب های اجتماعی ترویج شود

کتابخوانی با هدف کاهش آسیب های اجتماعی ترویج شود


مشاهده خبر
ثروتمندان چه می‌خوانند؟

ثروتمندان چه می‌خوانند؟


مشاهده خبر
تقویت روحیه کتاب خوانی

تقویت روحیه کتاب خوانی


مشاهده خبر