الگوی حیات

الگوی حیات

220000

1396/06/29

میرمهدی موسوی اصل

استان : قم

تعداد مسابقات و آزمون های شرکت کرده : ۱۳۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


پنجمین آفتاب هستی

صدق

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات و آزمون های شرکت کرده : ۲۶۵

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال


yasiiiii

استان : خراسان‌جنوبي

تعداد مسابقات و آزمون های شرکت کرده : ۷۶

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


مهارت ششم

مهارت ششم

50000

1396/06/24

Mostafa

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات و آزمون های شرکت کرده : ۴۸

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


نور الانوار

نور الانوار

1500000

1396/06/18

میرمهدی موسوی اصل

استان : قم

تعداد مسابقات و آزمون های شرکت کرده : ۱۳۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


حریم ملکوت

حریم ملکوت

1500000

1396/06/18

حسین احمدی

استان :

تعداد مسابقات و آزمون های شرکت کرده : ۲۶

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


میرمهدی موسوی اصل

استان : قم

تعداد مسابقات و آزمون های شرکت کرده : ۱۳۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


فصل مهمانی

فصل مهمانی

1500000

1396/06/18

میرمهدی موسوی اصل

استان : قم

تعداد مسابقات و آزمون های شرکت کرده : ۱۳۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


ائمه بقیع

ائمه بقیع

1500000

1396/06/18

مناسک حج

مناسک حج

1500000

1396/06/18

جلوه جمال

جلوه جمال

1500000

1396/06/18

غدیر

غدیر

1500000

1396/06/18

بر بال مناجات

بر بال مناجات

1500000

1396/06/18

میرمهدی موسوی اصل

استان : قم

تعداد مسابقات و آزمون های شرکت کرده : ۱۳۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


امیرمحمد

استان : سيستان‌و‌بلوچستان

تعداد مسابقات و آزمون های شرکت کرده : ۴۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


Mostafa

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات و آزمون های شرکت کرده : ۴۸

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


دانستنی های زائر

دانستنی های زائر

1500000

1396/06/17

حسین احمدی

استان :

تعداد مسابقات و آزمون های شرکت کرده : ۲۶

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


آداب عید نوروز

آداب عید نوروز

50000

1396/06/15

karim1997

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات و آزمون های شرکت کرده : ۴

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


نفاق و حب و بغض

نفاق و حب و بغض

50000

1396/06/15

Mostafa

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات و آزمون های شرکت کرده : ۴۸

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


 پژوهشی پیرامون حدیث شریف منزلت

Mostafa

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات و آزمون های شرکت کرده : ۴۸

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


خونین شهر

خونین شهر

50000

1396/06/13

مریم

استان : خراسان‌جنوبي

تعداد مسابقات و آزمون های شرکت کرده : ۱۹

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


دیابت

دیابت

100000

1396/06/09

سجاد

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات و آزمون های شرکت کرده : ۵۶

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


گیاهان دارویی

گیاهان دارویی

50000

1396/06/08

صدق

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات و آزمون های شرکت کرده : ۲۶۵

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


دکتر مصطفی چمران

Mostafa

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات و آزمون های شرکت کرده : ۴۸

جایزه : ۸۰۰۰۰ ریال


شناسنامه گلها

شناسنامه گلها

50000

1396/06/03

samin

استان : خراسان‌جنوبي

تعداد مسابقات و آزمون های شرکت کرده : ۱۶

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال